IMPULS I PROSPECCIÓ DE LA FP DUAL

dl., 25/11/2019 - 22:45

Per Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, es va distribuir el crèdit destinat a les Comunitats Autònomes per a finançar el desenvolupament d’accions d’impuls a la formació professional dual per als anys 2018 i 2019 (1/9/2018 – 31/12/2019).

Aquestes actuacions es porten a terme en el marc de les línies d’actuació previstes en el Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació, cofinançat pel Fons Social Europeu.

El Departament d’Educació, a través de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE), ha gestionat el crèdit rebut atorgant unes assignacions econòmiques a favor dels centres educatius designats per a la realització d’alguna o algunes actuacions d’impuls en la Formació Professional Dual, que inclouen – entre altres- els àmbits següents:

  • Implantació de cicles formatius en la modalitat de FP Dual en centres.
  • Difusió de la FP Dual
  • Captació d’empreses y creació de places de dual mitjançant l’elaboració de materials de recolzament a la prospecció.