Visita d'en Paul Duffy. (Febrer del 2011)

Dimarts 1 de febrer ens va visitat un ex-alumne de l'institut de Glasgow Holyrood Secondary School, en PAUL DUFFY, el qual va participar en l'intercanvi que vam portar a terme el curs 2007/2008 amb aquest institut escocès. Aquest noi està fent un Erasmus en aquest moment a Barcelona i va fer 2 xerrades EN ANGLÈS (una per a Batxillerat i l'altra per a 4t d'ESO) sobre les seves experiències universitàries a Escòcia i Catalunya que s'han inclòs dintre del nostre PIO (Programa d'informació i orientació).