SESSIONS DE FORMACIÓ RCP 3r ESO A CÀRREC DE TES

Donada la rellevància que tenen els coneixements de primers auxilis, cal que des deL nostre centre fomentem la seva adquisició i aconseguim que adquireixin la importància que es mereixen.

Per aquest motiu, al llarg d’aquesta avaluació, els alumnes que es formen per ser Tècnics d’Emergències Sanitàries impartiren unes classes de reanimació cardiopulmonar(RCP) als alumnes de 3r d'ESO, amb el títol “Les nostres mans salven vides”.

La participació va ser per part de tots els grups excel·lent!

Cal agrair la col·laboració d’Angel Yagüe, Patricia Botella i  Fran Llamas, que feren possible aquesta interacció entre alumnat.

El resultat ha sigut molt satisfactori per a tots els participants.

Aquí teniu un tast de les imatges recopilades.