Pràctiques del Màster del Professorat de Secundària d'Anglès

El mes d'abril van finalitzar les seves pràctiques les alumnes en pràctiques del Màster  de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional, i Ensenyament d’Idiomes de la Universitat de Barcelona. Hem gaudit de la presència i l'esforç de l'Elisabet Leiva i de l'Eliane Botson durant els últims mesos i l'alumnat i el professorat que les ha tutoritzat (Joan Carles Lòpez i Maria Rosa Ena) n'estan molt satisfets. Felicitats a les futures professores d'anglès!

Esperem tornar a tenir més alumnes en pràctiques el curs vinent.