Fent empaquetatge de Nadal amb GM de Comerç

Fent empaquetatge de Nadal amb el Cicle de Grau M itjà de Comerç.