Desenvolupament de les proves CANGUR 2012. (15 de març de 2012)