Activitat en Anglès entre l'alumnat de Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió Comercial i l'Escola de Primària Sant Francesc

Dimarts 19 de març vam acollir un grup d'alumnes de l'escola Sant Francesc per fer l'activitat