Tutories ESO

Hi ha almenys, un/a tutor/a per grup.

Les  funcions bàsiques de la tutoria són: 

 • Mantenir la relació acadèmica amb els pares o tutors legals dels alumnes durant el curs i implicar-los en activitats de suport a l'aprenentatge i orientació dels seus fills.
 • Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com de convivència i de  respecte a l'entorn personal i material de l'institut.
 • Fer d'intermediari entre el grup i la resta de sectors del centre: professorat, equip docent, etc.
 • Atendre de forma individualitzada l'alumnat i les seves famílies en les qüestions que puguin sorgir al llarg del curs.
 • Vetllar pel bon funcionament i control d'assistència de l'alumnat del seu grup i fer-ne les comunicacions oportunes.
 • Presidir les reunions del professorat del grup i en particular les sessions d'avaluació.
 • Realitzar el crèdit de tutoria amb el grup, que consta d'una hora setmanal al llarg del curs i que té la seva avaluació corresponent.
 • Orientar l'alumnat en els vessants personals, acadèmics i professionals.

Cada tutor/a té una hora de visita que consta al tauler d'anuncis i al butlletí de notes. En tot cas, cal concertar la visita amb antelació.

ESO 1B

Susana Báez
Aula: 2-6
Planta: 2
Horari visita:

ESO 1C

Jessica Barreda Barreda
Aula: 2-7
Planta: 2
Horari visita:

ESO 1D

Pau Martínez Bernadàs
Aula: 2-8
Planta: 2
Horari visita:

ESO 2A

Albert Molins
Aula: 1-3
Planta: 1
Horari visita:
 • Dilluns; 11:15-11:45h

ESO 2B

M. Carmen Caballero
Aula: 1-6
Planta: 1
Horari visita:
 • Dilluns; 8:55-9:50h

ESO 2C

Carlos Martínez
Aula: 1-7
Planta: 1
Horari visita:

ESO 3A

Irene De la Osa Basora
Aula: 0. 6.
Planta: 0
Horari visita:
 • Dimecres; 9:50-10:45h

ESO 3B

Desirée Tomas
Aula: 1-1
Planta: 1
Horari visita:
 • Divendres; 8:55-9:50h

ESO 3C

Isabel Pequín
Aula: 1-2
Planta: 1
Horari visita:
 • Dijous; 13:35-14:30h

ESO 4B

Davina Santos
Aula: T-14
Planta: 0
Horari visita:
 • Dimarts; 11:45-12:40h
 • Dijous; 11:45-12:40h

ESO 4D

Mónica Pinto
Aula: T-17
Planta: 0
Horari visita:
 • Dilluns; 11:45-12:40h