Secretaria

La Secretaria de l'Institut desenvolupa la tasca administrativa i econòmica i custodia tota la documentació oficial.

Us podeu dirigir a secretaria sempre que tingueu qualsevol dubte administratiu.

La part administrativa és dirigida per la professora Sònia Vives.

La part econòmica és dirigida pel professor Enrique Muñoz

La part tècnica la desenvolupen les administratives següent: Sra. Marjorie Garcia i Sra. Mónica García

 

HorarisHorari d'atenció al públic

 

HORARI D'ESTIU

Del 17 de juny al 10 de setembre de 2020

Matins: de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h

TARDES TANCAT

 

HORARI D'HIVERN

Del 12 de setembre de 2020 fins al 14 de juny de 2021.

Matins: de 9.00h a 13.00h (de dilluns a divendres)

Tardes: de 15.30h a 18.00h (dimarts i dimecres)

 

 

 

Els horaris dels tutors/es de cada etapa educativa els trobareu a les seccions corresponets del web.

NOU CALENDARI !!!

Application pdf Consulta el nostre TRÍPTIC (Els nostres Projectes de Centre)

Ensenyament Secundari Obligatori 

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

Batxillerat

 • Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

CFGM

 • Oferta inicial de places escolars: 29 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020

CFGS

 • Oferta inicial de places per a la preinscripció: 5 de juny de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020

SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIONS. CURS 2020/2021

Educació secundària obligatòria (ESO) en centres educatius sufragats amb fons públics

Batxillerat (BTX) en centres educatius sufragats amb fons públics. Inscripció de forma electrònica o de suport informàtic

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) en centres educatius sufragats amb fons públics

Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en centres educatius sufragats amb fons públics

 

+ informació (Departamet d'Educació)

+ informació (IDCAT)

 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ PEL CURS 2020 / 2021

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

Eduació secundària obligatòria (ESO)

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

Batxillerat

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
 • Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l'1 al 7 de setembre de 2020

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l'1 al 7 de setembre de 2020

 

Avís: Tots els impresos de sol·licitud de matrícula els podeu descarregar en aquest apartat del web, dins la pestanya "Impresos matrícula".

Documents per omplir i presentar DE FORMA TELEMÀTICA a la secretaria del centre. Els documents de drets d'imatge,sortides i mòbil d'aquests documents no cal omplir. No tenen validesa. Atès les noves indicacions del Departament d'Educació, els documents actualitzats que heu de lliurar en paper al vostre tutor/a estan actualitzats a la notícia Comencem el curs.Moltes gràcies i disculpeu les molèsties.

 

Application pdf Consulteu els import de la matrícula de CFGS (taxes)

El següents impressos de matriculació són únicament per a nou alumnat.

L'alumnat que ja és del centre farà la confirmació de matrícula de forma telemàtica a través de les tutories i/o coordinacions

Eduació secundària obligatòria (ESO)

 

Batxillerat

 

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

 

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Application pdf 1r ESO   Application pdf 1r BTX   Application pdf CFGM Activitats comercials   Application pdf CFGS Comerç internacional
Application pdf 2n ESO   Application pdf 2n BTX   Application pdf CFGM Cures auxiliars d'infermeria   Application pdf CFGS Gestió de vendes i espais comercial
Application pdf 3r ESO       Application pdf CFGM Emergències sanitàries    
Application pdf 4t ESO            

MOLT IMPORTANT !!!

A més dels impressos anteriors, cal omplir i lliurar amb caràcter obligatori les declaracions de responsabilitat de la COVID-19 següents:

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

Application pdf Sol·licitud general (sol·licitud de qualsevol document acadèmic)

Application pdf Reclamació (reclamació per escrit a la Direcció del centre)

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Mónica García Auxiliar administrativa mgarc698@xtec.cat
Marjorie García Auxiliar administrativa mgarc465@xtec.cat
Ana Vidal Mir Conserge matí avidal75@xtec.cat
Joan Valls Coma Conserge tarda jvalls18@xtec.cat
Rudi González Conserge matí rgonz4@xtec.cat

fotocopiadora

A consergeria hi ha un servei de fotocòpies a càrrec dels conserges del centre: 

Sra. Ana Vidal Mir

Sr. Joan Valls

Sra. Rudi González

 

L'horari del servei és a la porta de la consergeria.

Sol·licitud del Titol Acadèmic i Professional

Una vegada finalitzats els estudis cursats,  l'alumnat haurà de sol·licitar el seu títol. Per això caldrà omplir el següent formulari:

Després d'omplir aquest formulari, l'alumnat rebrà immediatament un correu electrònic amb el comprovant d'iniciació del procés de sol·licitud. Posteriorment rebrà el resguard definitiu amb el qual haurà de:

 • Imprimir
 • Liquidar les taxes
 • Adreçar-se al centre per lliurar el comprovant d'ingrés.