Xarxa CB: Treball per projectes

La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació.

Les nostres propostes

Les nostres bones pràctiques

Visiteu

Boris Mir, docent a l'Institut-Escola les Vinyes

 

+ informació (Departament d'Ensenyament)