Llibres de text i llibres de lectura

En aquest apartat del web trobareu tota la informació respecte els llibres de text i llibres de lectura i podeu descarregar-vos els llistat per curs acadèmic.

Llibres curs 2019 / 2020

ESO i Batxillerat

Cicles formatius (aquests llibres no es poden comprar a través de l'empresa Iddink)

Novament l'AMPA, conjuntament amb la DIRECCIÓ de l'Institut i amb el vist i plau del Consell Escolar, continuarà treballant amb l'empresa IDDINK per organitzar l’adquisició de llibres de text pels nostres fills i filles (únicament a l'ESO i al BTX) per tal de consolidar el programa de reutlització d'aquests llibres.

IDDINK s'encarregarà de gestionar la venda de llibres nous i usats (ecoBooks) i de la recollida d’aquests al finalitzar el curs. Després l’empresa els verifica i els prepara per lliurar-los posteriorment al setembre. Amb aquest sistema les famílies tenim la possibilitat d'adquirir tots els llibres de text amb un estalvi del 55% sobre el preu dels nous, sempre i quan els tornem en bon estat a final de curs.

Si l’empresa no tingués suficients llibres usats us els enviarà nous, però sempre us respectarà l’estalvi del 55%, independentment de si el llibre us arriba nou o usat.

Llegiu atentament els següents manuals:

 

Llibres curs 2018 / 2019

Llibres curs 2017 / 2018

Llibres curs 2016 / 2017

Llibres curs 2015 / 2016

Llibres curs 2014 / 2015

Llibres curs 2013 / 2014

Llibres curs 2012 / 2013

Llibres curs 2011 / 2012

Llibres de text