Documents de Centre

La missió del nostre centre és educar i formar en els diferents nivells educatius per tal que s’acompleixin els objectius de cadascuna de las etapes educatives amb la finalitat que els seus alumnes siguin ciutadans/es responsables, solidaris, respectuosos amb l’altre i l’entorn, i també competents en les habilitats socials i personals, la qual cosa els permetrà, d’una  banda  incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i de l’altra integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Per tal d’obtenir el més alt rendiment possible de l’alumnat, caldrà adaptar la metodologia educativa a les condicions que aquest presenti.

En aquesta secció del web, trobareu tots els documents de centre.

DOCUMENTS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE

DOCUMENTS DE CENTRE

Application pdf Projecte Educatiu de Centre (PEC). En actualització

Application pdf Programació General Anual de Centre (PGAC). 

Application pdf Memòria Anual de Centre (MAC). En actualització

Application pdf Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC). En actualització

Application pdf Pla d'Acció Tutorial (PAT). En actualització

Application pdf Pla d'Acollida (PA). En actualització

Application pdf Pla Lingüístic de Centre (PLC). En actualització

Application pdf Pla d'Emergència (PE). En actualització

Application pdf Protocol Programa Salut i Escola (PSE). En actualització

Application pdf Protocol detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals. (Departament d'Ensenyament)

Application pdf Projecte Lingüístic de Centre

Application pdf Programa d'Informació i Orientació (PIO)

RECUPERACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI (setembre 2018)

A continuació teniu la versió en PDF del treball de síntesi per poder recuperar al setembre.

1r ESO

2n ESO

3r ESO

 

DOSSIERS DELS TREBALLS DE SÍNTESI A L'ESO

A les colònies

1r ESO

3r ESO

Al centre

1r ESO

2n ESO

FOOD FOR THOUGHT L'alimentació al FFG (Treball per Projectes)

  TEMES   MATERIALS I ACTIVITATS D'APRENENTAGE
1. Trastorns alimentaris  
  Icono youtube Ana y Oscar  
2. La dieta mediterrània versus l'oriental  
3. Els vegans, vegetarians i d'altres  
  Icono youtube El Parc a casa  
4. Què menges?  
  Icono youtube Alimentació i vida sana    
5. El menjar ràpid    
  Icono youtube Super size me (Trailer)    
6. L'èxit dels concursos de cuina    
  Icono youtube Masterchef (Trailer)    

3r ESO

PLA ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SERVEI EDUCATIU (PMQCE)

Presentació