FOL

Departament didàctic

Els ensenyaments que s’imparteixen al departament de FOL són transversals, això vol dir que afecten a totes les famílies professionals.
La contribució del nostre departament té com a finalitat afavorir l’accés al món del treball, que és una prioritat des  del punt de vista de la Formació Professional. Però  no només com a treballadors empleats per compte d’altri, sinó que també contempla  una altre realitat : els emprenedors.
Per això, els continguts que formen part de la nostra especialitat,  tenen a veure amb la recerca d’ocupació, amb els drets i deures d’una relació laboral, amb la salut i seguretat al treball, amb les relacions dins de l’àmbit laboral (comunicació, motivació, lideratge...) i amb l’empresa i iniciativa emprenedora.

Plans docents Grau Superior de Comerç 2016-17

Comerç Internacional

Gestió de Vendes i Espais Comercials

 

 

Pla docent Projectes d'Edificació i Obra Civil 2016-17

Pla docent Tècnic Emergències Sanitàries 2016-17

SANITAT: TES

Pla docent Cures Auxiliar d'Infermeria 2016-17

SANITAT: CAI

Pla Docent Grau Mitjà de Comerç 2016-17

Activitats Comercials