CCFF Administració i Gestió

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

Per a informació sobre alumnat nou i preinscripció als cicles formatius escriviu al correu del centre [email protected]

Grau: Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Titulació: Tècnic/a en Gestió Administrativa

Entorn: Administració i Oficina

Família professional: Administració i Gestió

Sistema: LOE

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)

Distribució:

a) 1.584 hores lectives +

416 hores Pràctiques FCT.

b) 1.000 hores lectives +

1.000 hores Pràctiques DUAL.

Horari:

Matí: 08:00 a 14:30 (1r)

Codi: CFPM AG10

 • Comunicació empresarial i atenció al client (165h)
 • Operacions administratives de compravenda (132h)
 • Empresa i Administració (132h)
 • Tractament informàtic de la informació (231h)
 • Tècnica comptable (132h)
 • Operacions administratives de recursos humans (99h)
 • Tractament de la documentació comptable (132h)
 • Anglès (99h)
 • Empresa a l'aula (264)
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (132h)
 • Formació i orientació laboral (66h)
 • Formació en centres de treball (416h)

 

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • auxiliar administratiu o administrativa;
 • ajudant o ajudanta d'oficina;
 • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal;
 • administratiu o administrativa comercial;
 • auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques;
 • recepcionista;
 • empleat o empleada d'atenció al públic;
 • empleat o empleada de tresoreria, i
 • empleat o empleada en mitjans de pagament.

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Podràs accedir directament a aquest cicle si compleixes algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, haver superat el segon curs del batxillerat unificat I polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés (per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova).