Emergències sanitàries

Grau: Cicle formatiu de grau mitjà
Titulació: Tècnic o tècnica en Emergències sanitàries
Entorn: Sanitari
Família professional: Sanitat
Sistema: LOE

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

HORARI DE MATÍ I TARDA (2020-2021)