Activitats comercials

Grau: Cicle formatiu de grau mitjà
Titulació: Tècnic/a en Activitats comercials
Entorn: Econòmic i empresarial
Família professional: Comerç i Màrqueting
Sistema: LOE