Proves d'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior (POT) - Convocatòria 2022 - EMERGÈNCIES SANITÀRIES

dt., 20/12/2022 - 08:45
Benvolguts/Benvolgudes,
 
Ja ha estat publicada la llista definitives de persones admeses i excloses a les Proves d'obtenció del títol (POT) d'Emergències Sanitàries. 
 
Podeu consultar la llista l al següent enllaç: 

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obt...

També podeu consultar el calendari de les proves en el següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obt...

Cordialment
 
 

HISTÒRIC DE NOTÍCIES