Som centre pioner de Tallers d'Educació Financera a 4t D'ESO!

Durant el tercer trimestre d'aquest curs estem portant a terme el Projecte d’Educació Financera per a l’alumnat de 4t d’ESO. L’esmentat projecte consta de 5 tallers d’educació financera (d’una hora cada taller) i que són impartits de manera gratuïta i voluntària per professionals del sector financer. Aquest projecte, pioner a l’estat, està impulsat i recolzat pels Departaments d’Ensenyament i el d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del projecte s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals per tal de dotar a la ciutadania de millors competències en l’àmbit financer i evitar l’exclusió financera.L’Institut d’Estudis Financers és l’encarregat de la gestió d’aquest projecte als centres de secundària, aportant el material, continguts i l’equip humà que fa possible la impartició dels tallers adreçats a l’alumnat de 4t d’ESO. 

Els tallers ha estat tan interessants que el curs vinent els tornarem a repetir!

Més info: http://blog.efec.cat/category/catala/