Matemàtiques i Economia

Departament didàctic

Les matemàtiques són un instrument, un llenguatge que ens fa entendre i descriu els fenòmens que ens envolten. Les matemàtiques ens calen per la nostra vida quotidiana, per sistematitzar la informació, per relacionar , per construir models que descriguin una determinada realitat.
Al llarg de l’ESO i el Batxillerat l’alumnat anirà assolint les competències necessàries per entendre el món que ens envolta des del punt de vista matemàtic.
A la matèria d’Economia, cal ressaltar tot allò que sigui útil per comprendre alguns dels principals problemes econòmics del nostre temps i per adquirir  una  capacitat de raonament econòmic. Hi ha un conjunt de continguts bàsics com: cost d’oportunitat, competència, monopoli, i també  procediments com:  l’anàlisi del mercat o l’anàlisi de dades econòmiques. Es treballa més l’anàlisi dels problemes econòmics que la teoria, així es treballa una economia més viva, més lligada als problemes reals. Es propicia el debat i contrast d’idees i, per tant, la motivació de l’alumnat d’entre 16 i 18 anys.

El  departament de Matemàtiques-Economia participa des de l'any 2000 en les proves Cangur, és un concurs internacional que es realitza a tot el món.La prova Cangur és una activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques. L’alumnat valora molt positivament aquestes proves.

Un altre repte que ens hem proposat  el departament de Matemàtiques -Economia és l'ensenyament de les Matemàtiques i l'Economia en anglès.Des del darrer curs hem entrat  a formar part del projecte GEP, això vol dir que impartim les Matemàtiques ( optatives de 1r i 2n ESO) i l'Economia  ( Empreneduria de 3rESO ) en anglès. El nostre objectiu és anar ampliant l'oferta de cursos i nivells impartits en anglès.

 

Daniel Llamas
Desirée Tomas
Joan Pregonas
Carmen Trulls
Esperanza Pérez de Albéniz
Maria Gisbert
Ana Belén Reyes

Setmana de les matemàtiques (Curs 2018/19)

Taller: Construïm poliedres

Xerrada: Criptografia i la màquina Enigma.

CURS 22/23

Els plans docents són els documents on es reflecteix quins objectius, quina metodologia, els continguts i els criteris d'avaluació de la matèria.

PLANS DOCENTS CURS 2021/2022

Els plans docents són els documents on es reflecteix quins objectius, quina metodologia, els continguts i els criteris d'avaluació de la matèria.

VALORACIÓ ÀREA MATEMÀTIQUES CURS 18/18

DOSSIER RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES JUNY 2019

Aquests dossiers us serviran per preparar la recuperació de la matèria.El professorat de cada nivell us donarà indicacions i ajuda per tal que prepareu les proves que es faran el mes de juny.

CURS 2018/2019

2n ESO: PROVES TRIMESTRALS CURS 17/18

Aquests exàmens són els que s'han fet al llarg del curs.Us serviràn per a preparar les recuperacions i els finals.

Anims i a treballar que ja queda poc!

PLANS DOCENTS BATXILLERAT CURS 17/18

EN ELS SEGÜENTS DOCUMENTS TROBAREU INFORMACIÓ SOBRE PROFESSORAT, CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ QUE REGIRAN DURANT AQUEST CURS.

CURS 17/18

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t ESO

El 14 i 15 de febrer es durà a terme les proves de Competències Bàsiques d'enguany.Teniu els següents models de proves d'altres cursos per tal que practiqueu en la resolució i més endavant ho corregirem a la classe.

Competències Bàsiques 4t

Aquesta prova es farà al febrer de 2016 i l'haurà de passar tot l'alumnat de 4t ESO de Catalunya.

Aquest model és el del curs passat. Caldrà resoldre els diferents exercicis que es proposen i presentar la feina el dilluns 11 de gener

PLANS DOCENTS MATEMÀTIQUES ECONOMIA CURS 15 16

Els plans docents mostren  entre d'altres qüestions,els objectius, continguts i el què és més important per a l'alumnat, els criteris d'avaluació de la matèria. El primer dia de curs tot el professorat comenta i dóna totes les explicacions que convinguin per tal que l'alumnat sàpiga com serà avaluat.

3R ESO: PROVES DIAGNÒSTIQUES

Aquestes proves s'han passat a l'alumnat de 3r ESO de cursos anteriors. Cal que llegiu els enunciats amb calma i resoleu les situacions matemàtiques que es proposen. A classe ja farem la correcció conjunta

DEURES ESTIU MATEMÀTIQUES 2n ESO

Aquest document és un recull d'exercicis de 2n ESO. L'haurà de fer TOT l'alumnat i presentar-ho al professor de 3r ESO a l'inici de curs. Es farà la correcció durant les primeres setmanes del curs 14/15 i es passarà un exàmen d'aquests continguts que constituirà la prova inicial.

Cap de departament

Maria Gisbert
Edifici: Ed. Pral. Planta 2