Llengües Estrangeres

WELCOME! BIENVENUE! WILKOMMEN!

Vivim en un món global que canvia cada cop més ràpid. La gent té moltes més oportunitats de viatjar que abans i /o té la possibilitat de contactar amb gent d’arreu per Internet. Els intercanvis internacionals tenen lloc a tots nivells: en l’educació, a la feina, per plaer…i cada dia van augmentant. Definitivament, la globalització ens afecta a tots.

Parlar una llengüa estrangera és una necessitat que s’està convertint ràpidament en obligació. Hi ha moltes raons per aprendre una llengua estrangera: molta gent potser haurà de viure i treballar en un altre país, moltes empreses demanen al seu personal que sigui competent com a mínim en un altre idioma…necessitem altres llengües si volem tenir accés a un ventall d’informació més ampli…necessitem els idiomes si realment ens volem desenvolupar com a individus i adaptar-nos fàcilment a noves realitats i situacions.

Erasmus + (Anglès)

Els intercanvis permeten a grups de joves de dos o més països conviure plegats en un dels països d’algun dels grups participants. Es porta a terme un programa de treball (amb tallers, exercicis, activitats…) que els mateixos grups hem dissenyat. Els intercanvis permeten desenvolupar competències, augmentar la sensibilització en relació a temes socials i conèixer nous països i cultures. Segons el nombre de països implicats, un intercanvi pot ser bilateral, trilateral o multilateral.

Al nostre centre ens van concedir un Erasmus+ l’any passat. El projecte té una duració de dos anys. Després d’un procés de selecció, 15 alumnes van començar al gener de 2018 un projecte trilateral anomenat “What’s Ours is Yours”. Els nostres socis són el Carluke High School de Glasgow (Escòcia) i el Mercy College de Dublín (Irlanda).

L’objectiu del nostre intercanvi es doble. Per una banda, hi ha una vessant  musical en la que l’alumnat canta i participa en concerts als països-socis. Per altra banda, sensibilitzar l’alumnat de la diversitat cultural: tradicions, horaris, hàbits…del diferents països participants.

Auxiliar de Conversa (Anglès)

Enguany el nostre centre té el plaer d'acollir a l'auxiliar de conversa dels Estats Units, el Kevin Gagnon. 

La figura d'aquest auxiliar nadiu esdevé una gran oportunitat d'interacció intercultural molt engrescadora i motivadora peral nostre alumnat en l'aprenentatge de la llengua anglesa i el desenvolupament de les seves competènciescomunicatives i lingüístiques

En Kevin intervé en les classes de llengua anglesa i també en les classes de matemàtiques, emprenedoria, comerç i màrqueting i altres matèries on apliquem la metodologia AICLE, Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera. És a dir, en classes on impartim continguts curriculars de diverses matèries en anglès.

Sortides acadèmiques

Una vegada a l’any, l’alumnat de primer i segon d’ESO va a veure una obra de teatre en anglès. Aquesta activitat està subvencionada, parcialment, per l’Ajuntament de St. Joan Despí.

 
 
Alba Treig
Susana Báez
Carles Piquer
Cristina Lucerón
Mónica Pinto
Yolanda Ribé
Ana M. González
Albert Molins
M. Rosa Ena

Col.laboració amb l’EOI de Cornellà - Anglès

El nostre centre està treballant per fer d'enllaç entre els nostres estudiants i l'Escola Oficial d'Idiomes de Cornellà. Des de fa anys els nostres alumnes es presenten a les proves de certificació de nivell B1 i B2 d'anglès a través del Pla Delta.

També som centre seleccionat en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres. La finalitat és fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes, la certificació dels coneixements de llengua estrangera, adquirits per l’alumnat d’ensenyaments secundaris, de forma que s’afavoreixi el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides. Aquest programa preveu una col·laboració amb les Escoles Oficials d’Idiomes i facilita la creació d’una xarxa de col·laboració entre els centres d’un mateix territori i les seves EOI de referència.

També participem en el Projecte FP & EOIs Together per a fomentar la col.laboració entre alumnat de formació professional i el de la EOI de Cornellà. Aquest projecte, que té com a objectiu la millora de les competències orals en llengües estrangeres, més concretament en la llengua anglesa, i el coneixement de les dues institucions, preveu un treball conjunt de conversa entre alumnes d’EOI i d’FP.

 

 

Col.laboració amb el Goethe Institut - Alemany

L’alemany és una assignatura optativa que fa pocs anys que s’ofereix al nostre centre, però que està tenint molt bona acceptació. Durant aquest curs s’ofereix a 1er, 2on i 3er de l’ESO i enguany s’ampliarà fins a 4rt el curs vinent. Aquesta optativa dóna la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de l’A1 i en un futur l’A2 a través del Goethe Institut, entitat que ens ha facilitat material i llibres en alemany de forma gratuïta i a través del qual farem un taller de teatre durant la setmana de les llengües.

 

Beques

Beca a Irlanda (Anglès)

Anualment l’Ajuntament de St. Joan Despí concedeix una beca per a una estada lingüística a Irlanda durant l’estiu. Hi pot participar tot l’alumnat de primer de Batxillerat  i s’otorga a l’alumne que fa la millor presentació en anglès davant d’un tribunal format pel professorat d’anglès i membres de l’ajuntament.

Beca de l’EIM (UB) de Sant  Joan Despí (Anglès)

L’Escola d’Idiomes Moderns ofereix anualment una beca per cursar estudis al seu centre. Es adjudicada a un/a alumne/a de 4 d’ESO i es cursen els estudis l’any acadèmic següent, a primer de Batxillerat.

DELF  (Francès)

Des de l'any 2014, presentem els nostres alumnes a les proves del DELF scolaire del nivell A2 i B1 organitzades conjuntament pel Departament d'Ensenyament i el Servei de Cooperació i d’Acció Cultural de l’Ambaixada de França. Aquest any, 10 alumnes es presenten al A2 i 2 alumnes al B1. Les proves seran al mes d'abril.

Cap de departament

Ana M. González
Edifici: Ed. Pral. Planta 2