Proves d'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior (POT) - Convocatòria 2017 - EMERGÈNCIES SANITÀRIES

dj., 30/11/2017 - 09:00

El Departament d'Ensenyament convoca les proves per a l'obtenció de títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior dels cicles formatius de formació professional inicial perquè les persones que s'han format al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut adquirir, actualitzar i completar coneixements i competències, tinguin l'oportunitat d'obtenir directament el títol de formació professional corresponent.

L'objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que té les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació.

Al nostre centre es realitzaran les proves per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica en Emergències sanitàries.

PROVES

Application pdf Contingut de les proves d'Emergències sanitàries

CALENDARIS

Application pdf Proves tècniques (descarrega el calendari) 

 • Proves: de l'11 al 13 de desembre de 2017
 • Qualificacions provisionals: a partir del 19 de desembre de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: 20 i 22 de desembre de 2017 i 8 de gener de 2017 (al registre del centre examinador). Canvi com a conseqüència de les eleccions al Parlament de Catalunya
 • Qualificacions definitives: a partir del 9 de gener de 2018

Application pdf Proves úniques i pràctiques (descarrega el calendari). Consulta aquí la modificació del calendari del dia 21 de desembre de 2017

 • Proves úniques: de l'11 de desembre de 2017 al 19 de gener de 2018
 • Proves pràctiques: del 17 al 22 de gener de 2018
 • Qualificacions provisionals: a partir del 24 de gener de 2018
 • Termini per presentar reclamacions: del 26 al 30 de gener de 2018 (al registre del centre examinador de 9.00h a 13.00h)
 • Qualificacions definitives: a partir del 31 de gener de 2018

Crèdit o mòdul de síntesi i/o mòdul del projecte

 • Sessió informativa: 1 de febrer de 2018 a les 16.00h a l'aula T-7, en el centre. Sessió presencial on es dona informació imprescindible sobre el supòsit, el treball o l’exercici de simulació que cal preparar.
 • Exposició i defensa del supòsit, el treball o l’exercici de simulació: del 12 al 15 de febrer de 2018
 • Qualificacions provisionals: a partir del 19 de febrer de 2018
 • Termini per presentar reclamacions: del 20 al 22 de febrer de 2018 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 26 de febrer de 2018

INSCRIPCIÓ

 • Termini d'inscripció: del 9 al 23 d'octubre de 2017
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar correu a gestioproves.ensenyament@gencat.cat): fins al 25 d'octubre de 2017. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 9 al 23 d’octubre de 2017
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 23 d’octubre de 2017
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 25 d'octubre de 2017 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 10 de novembre de 2017
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 27 de novembre de 2017
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 28 de novembre al 30 de novembre de 2017
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 7 de desembre de 2017

IMPORTANT !!!

Documents a presentar en la secretaria del nostre centre:

 • DNI
 • Imprès de la inscripció realitzada (comprovant de pagament)
 • Totes les qualificacions obtingudes en anteriors convocatòries
 • Títol acadèmic pel qual accediu a les POT

+ informació (Departament d'Ensenyament)