Tutories ESO

Hi ha almenys, un/a tutor/a per grup.

Les  funcions bàsiques de la tutoria són: 

 • Mantenir la relació acadèmica amb els pares o tutors legals dels alumnes durant el curs i implicar-los en activitats de suport a l'aprenentatge i orientació dels seus fills.
 • Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com de convivència i de  respecte a l'entorn personal i material de l'institut.
 • Fer d'intermediari entre el grup i la resta de sectors del centre: professorat, equip docent, etc.
 • Atendre de forma individualitzada l'alumnat i les seves famílies en les qüestions que puguin sorgir al llarg del curs.
 • Vetllar pel bon funcionament i control d'assistència de l'alumnat del seu grup i fer-ne les comunicacions oportunes.
 • Presidir les reunions del professorat del grup i en particular les sessions d'avaluació.
 • Realitzar el crèdit de tutoria amb el grup, que consta d'una hora setmanal al llarg del curs i que té la seva avaluació corresponent.
 • Orientar l'alumnat en els vessants personals, acadèmics i professionals.

Cada tutor/a té una hora de visita que consta al tauler d'anuncis i al butlletí de notes. En tot cas, cal concertar la visita amb antelació.

ESO 1B

Gemma García Martí
Aula: 2-3
Planta: 2
Horari visita:
 • Dijous de 12.30h a 13.30h

ESO 1C

Mònica Pinto Herrera
Aula: 2-6
Planta: 2
Horari visita:
 • Dimecres de 10.00h a 11.00h

ESO 1D

Jessica Barreda Barreda
Aula: 2-7
Planta: 2
Horari visita:

ESO 1E

Monica Bernabe Eroles
Aula: 2-8
Planta: 2
Horari visita:
 • Dijous de 12.30h a 13.30h

ESO 2A

M. Carmen Lorente Álvarez
Aula: 1-4
Planta: 1
Horari visita:
 • Dijous de 11.30h a 12.30h

ESO 2B

Marc Vilaplana Polo
Aula: 1-3
Planta: 1
Horari visita:
 • tutoria.2nesob.ffg.1718@gmail.com
 • Dimarts de 11.30h a 12.30h

ESO 2C

Carmen Trulls Medina
Aula: 1-6
Planta: 1
Horari visita:
 • Dimarts de 11.30h a 12.30h

ESO 2D

Montse Pandolfi
Aula: 1-7
Planta: 1
Horari visita:
 • Divendres de 10.00h a 11.00h

ESO 2E

Joan Pregonas Casaponsa
Aula: 1-8
Planta: 1
Horari visita:

ESO 3A

Montserrat Casals
Aula: 1-1
Planta: 1
Horari visita:

ESO 3B

Helena Reig Ahicart
Aula: 1-2
Planta: 1
Horari visita:
 • Dilluns de 11.30h a 12.30h

ESO 3C

Ana M. González
Aula: 2-1
Planta: 2
Horari visita:
 • Dimarts de 09.00h a 10.00h

ESO 3D

Marçal Ricomà Galofré
Aula: 2-2
Planta: 2
Horari visita:
 • Dilluns de 11.30h a 12.30h

ESO 4A

Pau Martínez Bernadàs
Aula: 1-11
Planta: 1
Horari visita:
 • Dijous de 11.30h a 12.30h

ESO 4B

Ana Belén Reyes
Aula: 2-12
Planta: 2
Horari visita:
 • Dijous de 12.30h a 13.30h
 • Divendres de 12.30h a 13.30h

ESO 4C