Tecnologia

"La intel·ligència consisteix no només en el coneixement, sinó també en la destresa d'aplicar els coneixements en la pràctica" Aristòtil

 

 

Joan Pregonas Casaponsa
Oscar Simón Bueno
M. del Mar Martín
Salvador Cervera
Enrique Muñoz

Cap de departament

Salvador Cervera
Edifici: Ed. Pral. Planta 0