Orientació Educativa

Departament didàctic

Qui som ?

El seminari d'Orientació educativa té per objectiu l'assessorament educatiu dels Equips docents de l'ESO, la col.laboració amb els tutors, i l'orientació als alumnes i les seves famílies.

També atenem de forma directa als grups d'alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge,  alumnes amb necessitats educatives especials ( en les àrees instrumentals : matemàtiques, català i castellà )  i impartim crèdits de la nostra especialitat ( Educació emocional a 1r d' ESO i  Taller de Mediació  a 3r d' ESO).

El seminari el formem dues especialistes : Sandra Ruiz i Carme Torrents. Cadascuna de nosaltes atèn els alumnes d'un cicle de l'ESO. Així durant el curs 18/19 la Sandra atèn els alumnes de 1r d'ESO i 4t d' ESO i la Carme els alumnes de 2n i 3r d 'ESO

Assistim a tots els equips docents del nivell al que estem adscrites i col.laborem estretament amb tutors-es i professor-es.

Sandra Ruiz Mora
Carmen Torrents

Educació emocional i social

Matèria optativa adreçada als alumnes de 1r d'ESO que té per objectiu promoure el desenvolupament emocional dels alumnes.

MEDIACIÓ: Resolució alternativa de conflictes

Matèria optativa de 3r d' ESO destinada a que els alumnes practiquin tècniques de gestió de conflictes i valorin el conflicte com una oportunitat de canviar en positiu. Es parlarà de la cultura de la pau, del respecte per les altres cultures diferents a la nostra i de com hem d'afrontar els reptes de la nova societat multicultural.

Llengua i literatura catalana 1r ESO ATD

PLa docent de la matèria de llengua i literatura catalanes adreçada als alumnes de 1r de la ESO que tenen adaptacions curriculars grupals i que segueixen un Programa intensiu de Millora ( PIM )

Llengua i literatura catalana 2n ESO ATD

Pla docent de la matèria de llengua i literatura catalana de 2n A. Adreçada als alumnes que segueixen el Pla intensiu de Millora ( PIM ).