Llengua i Literatura Catalanes

Departament didàctic

L’estudi de la llengua i literatura catalanes és una part importantíssima de la cultura del nostre país per al desenvolupament de la comunicació humana. Atès el paper primordial que tenen la comunicació oral i escrita en la nostra societat, la fita que cal aconseguir amb aquesta educació en la llengua i la literatura és dotar l’alumnat de prou eines per créixer, tant en els aspectes intel•lectuals com en els aspectes afectius i socials de la persona Cal formar parlants plurilingües i interculturals. L’assoliment de la competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, juntament amb el mateix nivell d’assoliment en castellà, la llengua de l’Estat, proporcionarà a l’alumnat la competència que li cal per tenir les mateixes oportunitats a l’hora d’afrontar els reptes de la vida professional.

Els components del departament de llengua i literatura catalanes són:

JOSEP MARIA MASANAS i FORTE, cap de departament, professor de 4t d'ESO, de la matèria optativa "Arts escèniques i dansa", de l'ATD de 3r d'ESO i de 1r de batxillerat.

MONTSERRAT CASALS i CROSAS, tutora i professora de 3r d'ESO, de l'ATD de 2n d'ESO i de la matèria optativa "M'agrada llegir".

GEORGINA MARTÍNEZ DEL VAL, coordinadora de 2n d'ESO i professora de 2n d’ESO i de 2n de batxillerat

XAVIER BELENGUER BERMEJO, coordinador de 4t d'ESO, i professor de 1r i de 4t d'ESO.

CRISTINA MAESTRE GARCIA, tutora de l'aula d'acollida i professora de l'aula d'acollida i de l'ATD de 1r d'ESO.

JOAN FONTES SOSPEDRA, professor de l'aula d'acollida, i professor de literatura catalana, de 2n de batxillerat i del CAS (curs d'accés a cicles formatius de grau superior).

Joan Fontes Sospedra
Xavier Belenguer Bermejo
Montserrat Casals
Josep M. Masanas
Georgina Martínez

El Departament disposa de diversos llibres de text i de lectura  de tots els nivells educatius, així com pel•lícules i materials addicionals per a ús de totes les classes.

D’altra banda, els professors del departament han posat en marxa una sèrie d’elements informàtics de suport a les matèries departamentals.
Recursos de literatura catalana per a batxillerat

Cap de departament

Josep M. Masanas
Edifici: Ed. Pral. Planta 2