Educació Física i Música

“L'EDUCACIÓ FÍSICA TAMBÉ ÉS EDUCACIÓ”

Els experts defensen el valor de la matèria més enllà de la prevenció de l'obesitat. En destaquen el caràcter socialitzador, integrador i dinamitzador.

El passat 2 de juny de 2008 Carol Biosca va publicar al diari AVUI un article prou interessant sobre l’Educació Física.

Us en fem cinc cèntims..
       
"L'educació física ja no és el salt del plint i les taules de gimnàstica; és una manera d'actuar sobre l'educació integral de les persones a través del cos i el moviment i a partir d'experiències molt directes i molt vivencials". Amb aquesta sentència defensa Albert Batalla, degà de la Facultat de Formació de Professorat de la Universitat de Barcelona, la necessitat d'un "canvi de xip" al voltant de l'assignatura pel que fa al paper que desenvolupa en l'actualitat en la formació dels escolars i a la seva importància com a portadora d'uns valors que sovint no li són reconeguts.

Valors que tenen a veure no només amb la prevenció en la lluita contra l'obesitat, amb els quals els experts lamenten que s'ha associat gairebé exclusivament, de forma errònia, l'assignatura. Sinó també vinculats a qüestions tan importants com la socialització dels joves i nens i la integració dels nouvinguts, amb la contribució a la millora de les relacions personals, o amb la dinamització dels centres educatius i alhora d'ensenyar una nova manera de viure el lleure.

Aportació de nous valors

"L'educació física ha evolucionat al mateix temps que la societat; els valors que aporta avui són molt diferents dels de fa 20 anys", afirma el sr. Enric Maria Sebastiani professor de la Facultat de Pedagogia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Per a la investigadora Maria Prat, de l'àrea de didàctica de l'expressió corporal de la Universitat Autònoma, l'educació física és una "eina privilegiada" per afavorir l'adquisició d'uns valors individuals i socials. Un potencial donat per la "gran quantitat de relacions personals" que intervenen en el joc, l'esport i l'expressió corporal; "la presència de conflictes, l'aprendre a cooperar i competir, el seu llenguatge universal" (que facilita la integració dels nouvinguts) i el caràcter  "vivencial i lúdic de la matèria".

L'exprofessora d'educació física Mariona Corbella, de la Fundació Mensalus, destaca la repercussió alhora de fomentar hàbits saludables, millorar la qualitat de vida i prevenir trastorns de conducta.

Facilita la comunicació

El doctor Josep Cabedo, de Blanquerna, destaca la importància d'un desenvolupament motor equilibrat per reforçar l'autoconfiança, i la "transferència" dels aprenentatges a altres àmbits de la vida quotidiana.

Després de la lectura d'aquest article, com diu la vella dita... "Es pot dir més fort, però no més clar".

Josep M. Ayuso
Cristina Oliver
Carles Bonsoms i Canet
Sònia Vives

GIMNÀS: Espai polivalent de 200 m2 (20 mts x 10 mts) . Amb una alçada de 5 metres que permet una variada pràctica d'activitat física: Escalfament, jocs pre-esportius, treball de la condició física (circuits de força-resistència, flexibilitat, velocitat de reacció, etc.), esports de raqueta, pre-lluita, pràctica de "boulder" (rocòdrom horitzontal), etc.

PISTA POLIESPORTIVA: Espai polivalent de 900 m2 (50 mts x 18 mts), que permet la pràctica poliesportiva de l'alumnat: Bàsquet, handbol, futbol, futbol-sala, hoquei sala, rugby, voleybol, tennis, etc.

AULA DE MÚSICA

:: Documents complementaris al Pla docent d'Educació Física 1r Batxillerat

:: Pla docent d'EDUCACIÓ FÍSICA. 1r BATXILLERAT

Cap de departament

Josep M. Ayuso
Edifici: Ed. Pral. Planta 2