Comerç i Màrqueting

Des del departament de comerç i màrqueting oferim la possibilitat de cursar els següents cicles formatius:

Grau mitjà d'Activitats Comercials 1r curs (LOE)
Amb aquest cicle, que té una durada de 2.000 h (dos cursos acadèmics), obtindràs el títol de Tècnic en Activitats Comercials i et capacita per dur a terme plans d'actuació per a la comercialització de productes i/o serveis que el mercat demana i per portar a terme l'administració i gestió d'un petit establiment comercial.

Grau superior de Gestió de Vendes i Activitats Comercials 1r curs (LOE)
Amb aquest cicle, que té una durada de 2.000 h (dos cursos acadèmics), obtindràs el títol de Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials i et proporciona els coneixements necessaris per obtenir i elaborar la informació referida al mercat, el producte, el preu, la distribució i la comunicació, i per gestionar els plans d'actuació corresponents a compres, logística i venda de productes i/o serveis.

Grau superior Comerç Internacional 1r i 2n curs (LOE)
Amb aquest cicle, que té una durada de 2.000 h (dos cursos acadèmics), obtindràs el títol de Tècnic Superior en Comerç Internacional i et proporciona els coneixements necessaris per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert.

Gloria Teringuer Moliner
Antonia Simó Fresquet
Josep Escrivà
Lola Fuster
Victoria Font

Disposem de:

Taller 1 (planta baixa)

Aula- Taller 2 (planta 0)

Aula- Taller 3 (planta 0)

Altres aules del centre

Els tallers 2 i 3 són aules polivalents que disposen d'ordinadors de sobretaula i taules i cadires per fer classe convencional o fent servir els ordinadors. 

Tots els nostres espais disposen d'ordinadors de sobretaula i a cada aula un canó penjat del sostre on es poden projectar d'una manera còmoda els continguts que es van treballant a classe o les exposicions que fa l'alumnat. 

.

.

.

.