Ciències de la Naturalesa

Departament didàctic

L’estudi de les Ciències de la naturalesa, que són part de la cultura generada per la humanitat al llarg de la seva història, ha de promoure en els/les joves l’interès per cercar respostes científiques als problemes que els planteja el món actual , relacionats amb la gestió sostenible del medi ambient, la salut pròpia i la comunitària, i l’ús d’aparells i materials científics i tècnics en la vida quotidiana.

Al llarg de l’ESO i el Batxillerat l’alumnat anirà estudiant les diferents branques de la Ciència en les diferents matèries del currículum que són: Física, Química, Biologia, Geologia, Ciències per al Món Contemporani i Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Pau Martínez Bernadàs
Jessica Barreda Barreda
Marc Vilaplana Polo
Jordi Soler
Josefina Ris
Carme Vernet

Es disposa de dos laboratoris i un magatzem: Lab de Ciències, Lab. de Física i Química i magatzem de productes químics i eines i instruments diversos.
El laboratori de ciències disposa també de 6 ordinadors amb programes científics educatius i conexió a Internet.
Ambdós laboratoris disposen d’ordinador pel professor, conexió d’internet, projectors per a audio-visuals i pissarra digital

Material didàctic de laboratori disponible Biologia i Geologia 

 • Aparells d’observació: lupes binoculars, microscopis,etc.
 • Utillatge de dissecció, preparació de mostres,etc. 
 • Models anatòmics de músculs, esquelet,etc.
 • Coleccions de minerals, roques, insectes, fòsils,etc.

Física i Química

 • Aparells de mesura de magnituds físiques, termodinàmiques, elèctriques, òptiques,etc. 
 • Material elèctrico-magnètic per a pràctiques.
 • Material de laboratori per a Química.
 • Amplia gama de productes químics. 
 • Maletes pedagògiques amb  sensors de mesura, consoles per a l’obtenció de dades, programes per getionar la informació,etc.
 • Bates, guants i ulleres de seguretat per a les sesions de pràctiques de tots els alumnes.
 • Colecció de vídeos i DVDs didàctics.

Cap de departament

Josefina Ris
Edifici: Ed. Pral. Planta 2