Tutories Batxillerat

Hi ha almenys, un/a tutor/a per grup.

Les  funcions bàsiques de la tutoria són: 

 • Mantenir la relació acadèmica amb els pares o tutors legals dels alumnes durant el curs i implicar-los en activitats de suport a l'aprenentatge i orientació dels seus fills
 • Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com de convivència i de  respecte a l'entorn personal i material de l'institut.
 • Fer d'intermediari entre el grup i la resta de sectors del centre: professorat, equip docent, etc.
 • Atendre de forma individualitzada l'alumnat i les seves famílies en les qüestions que puguin sorgir al llarg del curs
 • Vetllar pel bon funcionament i control d'assistència de l'alumnat del seu grup i fer-ne les comunicacions oportunes
 • Presidir les reunions del professorat del grup i en particular les sessions d'avaluació
 • Realitzar el crèdit de tutoria amb el grup, que consta d'una hora setmanal al llarg del curs i que té la seva avaluació corresponent
 • Orientar l'alumnat en els vessants personals, acadèmics i professionals

Cada tutor/a té una hora de visita que consta al tauler d'anuncis i al butlletí de notes. En tot cas, cal concertar la visita amb antelació.

BTX 1A (humanitats – socials)

Concepción Díaz
Aula: T-15
Planta: 0
Horari visita:
 • Dimarts; 12:30-13:30h

BTX 1B (ciències – tecnològic)

Carles Piquer
Aula: T-14
Planta: 0
Horari visita:
 • Dimecres; 9-10h

BTX 2A (humanitats – socials)

M. Jesús Ruiz Latorre
Aula: T-13
Planta: 0
Horari visita:
 • Dimecres; 12:30-13:30h

BTX 2B (ciències – tecnològic)

Paco Coronado Grimaldos
Aula: T-17
Planta: 0
Horari visita:
 • Dimecres; 10-11h